ścieżka kariery


Ukończenie kursu instruktorskiego wiąże się ze zdobyciem pierwszego poziomu uprawnień szkoleniowych. Poniżej znajdują się wszystkie wytyczne wraz z krótką charakterystyką kursu.


Czas trwania


 • Weekendowe 5 zjazdów – sobota + niedziela
 • Intensywne 10 dni
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-18.00, w zależności od tematyki i wykładowcy harmonogram może się nieznacznie różnić
 • Ostatniego dnia odbywa się egzamin z wiedzy teoretycznej.


Tematyka zajęć


Poniżej tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych, podzielonych na 5 bloków konkurencji:

 • Biegi przez płotki lekkoatletyczne + Biegi sprinterskie,
 • Rzuty lekkoatletyczne (młot, dysk, oszczep, pchnięcie kulą),
 • Skoki lekkoatletyczne (w dal, trójskok, wzwyż),
 • Skok o tyczce + Wieloboje,
 • Wytrzymałość (biegi średnie i długie).

Schemat


Na każdym bloku konkurencje omawiane są według następującego schematu:
1. Charakterystyka konkurencji:
 • Podstawowe przepisy (w tym zmiany w kategoriach wiekowych, np. dystanse, ciężar sprzętu, promień rzutu itd.),
 • Dobór i selekcja do konkurencji (podstawowe kryteria selekcyjne w poszczególnych rodzajach i etapach selekcji),
 • Etapizacja szkolenia w konkurencji (główne założenia szkoleniowe na poszczególnych etapach),

2. Technika konkurencji:
 • Opis techniki, z uwzględnieniem wariantów oraz najczęściej popełnianych błędów.

3. Metodyka nauczania:
 • Metody nauczania techniki (z uwzględnieniem zmienności na poszczególnych etapach),
 • Ćwiczenia przygotowawcze i oswajające,
 • Gry i zabawy lekkoatletyczne z elementami konkurencji,
 • Podstawowe ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę konkurencji,
 • Ćwiczenia korygujące podstawowe błędy techniczne.

4. Trening:
 • Planowanie jednostki treningowej oraz cyklu,
 • Cel treningu a budowa jednostki treningowej,
 • Podstawowe środki treningu wykorzystywane w konkurencji i ich wpływ na stan wytrenowania zawodnika,
 • Cel treningu a budowa jednostki treningowej.

5. Kontrola efektów treningu:
 • Testy i sprawdziany wykorzystywane w ocenie stanu i stopnia wytrenowania (w tym zróżnicowanie oceny ze względu na kategorię wiekową i okres w makro cyklu).

Wymagania


 • Niekaralność,
 • Ukończone 18 lat,
 • Posiadanie wykształcenia średniego
 • Zdolność do udziału w kursie (brak przeciwskazań lekarskich),
 • Posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu,
 • Zapoznanie się z regulaminem kursu.

Koszt kursu


Cena – 2500 zł / 2700 zł (w przypadku rozłożenia na raty)

Opłata za kurs obejmuje:
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowej,
 • 2 książki,
 • przystąpienie do egzaminu
 • wydanie kwalifikacji (dyplom + pierwsza licencja)
 Opłata za kurs nie obejmuje wyżywienia oraz noclegu.

Kadra prowadząca


Zajęcia prowadzone są przez wykładowców – Trenerów i osoby współpracujące z Kadrą Narodową.

Platforma Szkoleniowa


Uczestnicy dostają dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie znajdują się materiały z zajęć. W czasie kursów uczestnicy dostają dostęp do egzaminu próbnego.

Uzyskanie uprawnień


Warunki uzyskania kwalifikacji Instruktora PZLA:
 • Obecność na wszystkich zajęciach,
 • Uzyskanie pozytywnego egzaminu końcowego.
Ostatniego dnia odbywa się egzamin w postaci testu. Z tej samej puli pytań co egzamin próbny losowane są pytania na egzamin końcowy, który przeprowadzany jest w wersji papierowej.


Zapisy na kurs

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień instruktora PZLA kliknij w przycisk i zapisz się na kurs.

Chcę zapisać się na kurs
Wykładowcy

Grono najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy, którzy zapewnią Ci edukację na najwyższym poziomie.

Chcę zobaczyć wykładowców
Last modified: Thursday, 25 January 2024, 1:32 PM