ścieżka kariery


Stopień Trenera Klasy Pierwszej to trzeci stopień w charakterystyce kształcenia. Do kursu mogą przystąpić wyłącznie obecni trenerzy posiadający kwalifikacje od minimum 4 lat.


Czas trwania


 • Kurs odbywa się w 3 weekendy (sobota – niedziela).
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-18.00, w zależności od tematyki i wykładowcy harmonogram może się nieznacznie różnić.


Tematyka zajęć


 • Diagnostyka sportowa,
 • Dietetyka i suplementacja w sporcie,
 • Monitoring i kontrola treningu,
 • Nowoczesne technologie w treningu sportowym,
 • Odnowa i regeneracja w sporcie,
 • Obciążenia treningowe - dokumentacja i analiza danych (system eTRENER),
 • Periodyzacja treningu - modele i rozwiązania praktyczne; Budowanie szczytu formy na imprezę docelową,
 • Pisanie prac dyplomowych,
 • Planowanie i kontrola treningu,
 • Przygotowanie psychiczne w sporcie,
 • Specyfika treningu kobiet,
 • Struktura rzeczowa i czasowa treningu sportowego,
 • Umiejętność stosowania w praktyce zasad efektywnej komunikacji.

Wymagania


 • Niekaralność,
 • Ukończone 21 lat,
 • Minimum 4 letni staż trenerski,
 • Posiadanie wykształcenia średniego,
 • Posiadanie ważnej aktualnej licencji trenerskiej PZLA,
 • Udokumentowanie dorobku trenerskiego (wykaz osiągnięć zawodników),
 • Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz innych nauk wspomagających proces treningowy (również jako wykładowca).
 • Posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu,
 • Zapoznanie się z regulaminem kursu.


Koszt kursu

Cena – 3500 zł

Opłata za kurs obejmuje:
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowej,
 • obrona pracy,
 • wydanie kwalifikacji (dyplomu).
 Opłata za kurs nie obejmuje wyżywienia oraz noclegu.

Kadra prowadząca

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców – Trenerów i osoby współpracujące z Kadrą Narodową.

Platforma szkoleniowa

Uczestnicy dostają dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie znajdują się materiały z zajęć.

Uzyskanie uprawnień

Warunki uzyskania kwalifikacji Trenera PZLA:
 • Obecność na wszystkich zjazdach,
 • Napisanie pracy dyplomowej na ustalony z promotorem temat,
 • Uzyskanie pozytywnej opinii przez recenzenta,
 • Zaliczenie egzaminu ustnego przed komisją PZLA.Zapisy na kurs

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień trenera PZLA klasy pierwszej kliknij w przycisk i zapisz się na kurs.

Chcę zapisać się na kurs
Wykładowcy

Grono specjalistów, którzy zapewnią Ci edukację na najwyższym poziomie.

Chcę zobaczyć wykładowców
Last modified: Friday, 29 December 2023, 9:10 AM