ścieżka kariery

Ścieżka-trener

Stopień trenerski to drugi stopień w charakterystyce kształcenia. Do kursu mogą przystąpić wyłącznie obecni instruktorzy posiadający kwalifikacje od minimum 3 lat. 


Czas trwania


 • Kurs odbywa się w 4 weekendy (sobota – niedziela).
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-18.00, w zależności od tematyki i wykładowcy harmonogram może się nieznacznie różnić.


Tematyka zajęć


Poniżej tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych, podzielonych na 5 bloków konkurencji:

 • Biegi przez płotki lekkoatletyczne + Biegi sprinterskie,
 • Rzuty lekkoatletyczne (młot, dysk, oszczep, pchnięcie kulą),
 • Skoki lekkoatletyczne (w dal, trójskok, wzwyż),
 • Skok o tyczce + Wieloboje,
 • Wytrzymałość (biegi średnie i długie),
 • Chód.

Schemat


Na każdym bloku konkurencje omawiane są według następującego schematu:
1. Charakterystyka konkurencji:
 • Model mistrzostwa sportowego na różnych poziomach zaawansowania (wymagania na różnych etapach szkolenia, różnych kategoriach wiekowych i przy różnym poziomie sportowym).
2. Trening:
 • Trening sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej w konkurencji (teoretyczne podstawy i specyficzne rozwiązania szkoleniowe),
 • Kształtowanie sprawności na różnych etapach rozwoju kariery zawodnika,
 • Periodyzacja treningu w konkurencji
 • Dobór środków treningowych
 • Specyfika treningu w funkcji celu (przykładowe rozwiązania szkoleniowe w określonych okresach i podokresach)
 • Trening profilaktyczny i uzupełniający w konkurencji
 • Specyfika treningu kobiet w konkurencji
 • Planowanie i realizacja zgrupowań sportowych w różnych warunkach
 • Wzmacnianie efektu treningowego poprzez (np. poprzez środki techniczne czy warunki środowiskowe)
3. Monitoring i kontrola
 • Diagnoza stanu wytrenowania,
 • Kontrola bieżąca, operacyjna i okresowa w konkurencji,
 • Ocena efektów potreningowych,
 • Dokumentacja treningu (eTRENER) – sposoby zapisu i analizy danych


Wymagania


 • Niekaralność,
 • Ukończone 21 lat,
 • Minimum 3 letni staż instruktorski,
 • Posiadanie wykształcenia średniego,
 • Posiadanie ważnej aktualnej licencji Instruktora PZLA,
 • Udokumentowanie dorobku instruktorskiego (posiadanie zawodników),
 • Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz innych nauk wspomagających proces treningowy,
 • Zdolność do udziału w kursie (brak przeciwskazań lekarskich),
 • Posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu,
 • Zapoznanie się z regulaminem kursu

Koszt kursu


Cena – 3000 zł / 3200 zł (w przypadku rozłożenia na raty)

Opłata za kurs obejmuje:
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowej,
 • wynagrodzenie promotora oraz recenzenta
 • wydanie kwalifikacji (dyplomu)
 Opłata za kurs nie obejmuje wyżywienia oraz noclegu.

Kadra prowadząca


Zajęcia prowadzone są przez wykładowców – Trenerów i osoby współpracujące z Kadrą Narodową

Platforma szkoleniowa


Uczestnicy dostają dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie znajdują się materiały z zajęć.

Uzyskanie uprawnień

Warunki uzyskania kwalifikacji Trenera PZLA:
 • Obecność na wszystkich zjazdach,
 • Napisanie pracy dyplomowej na ustalony z promotorem temat,
 • Uzyskanie pozytywnej opinii przez recenzenta.Zapisy na kurs

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień trenera PZLA kliknij w przycisk i zapisz się na kurs.

Chcę zapisać się na kurs
Wykładowcy

Grono najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy, którzy zapewnią Ci edukację na najwyższym poziomie.

Chcę zobaczyć wykładowców
Last modified: Friday, 29 December 2023, 9:11 AM