KWALIFIKACJE PZLA

Prosimy wszystkich kandydatów na kursy rozpoczynające się po 23 sierpnia 2013 o żądanie od organizatorów certyfikatu PZLA na konkretny kurs! Zgodnie z Uchwałą zarządu z dnia 19.12.2013 kwalifikacje zdobyte na kursach bez certyfikatu PZLA nie podlegają wydaniu dokumentów PZLA i wydaniu licencji trenerskiej.

Wykaz uczelni których szkolenia są honorowane znajduje się na stronie przez uczelnie wyższe.

Wszyscy Instruktorzy i Trenerzy Sportu w Lekkiej Atletyce z uzyskanymi kwalifikacjami wg przepisów obowiązujących do dnia wejścia ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r., muszą zostać przeniesieni do nowej bazy i ze swoimi kompetencjami, zakwalifikowani wg nowej struktury Kształcenia PZLA. Dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów Instruktora Sportu w Lekkiej Atletyce, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność, z zastrzeżeniem konieczności ich zaadoptowania do nowej struktury i przeniesienia Instruktorów do nowej bazy, wraz z poinformowaniem o nowym statusie i wydaniem nowych dokumentów (Tabela 1).

 

Tabela 1 Dotychczas obowiązujące tytuły zawodowe i ich aktualne odpowiedniki.

DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCE TYTUŁY

NOWY SYSTEM UPRAWNIEŃ - TYTUŁ

Instruktor sportu

Instruktor PZLA

Trener klasy drugiej

Trener PZLA

Trener klasy pierwszej

Trener klasy Pierwszej PZLA

Trener klasy mistrzowskiej

Trener klasy Mistrzowskiej PZLA 

 W załaczniku znajdujw się wzór wniosku przy ubieganiu się o kwalifikacje PZLA:

  • Instruktor PZLA
  • Trener PZLA
  • Trener klasy Pierwszej PZLA
  • Trener klasy Mistrzowskiej PZLA

 Ważne:

  1. Do dokumentów wydanych po 2013 przez uczelnie wyższe które mają porozumienie z PZLA , konieczne jest zaświadczenie z uczelni że kurs odbył się zgodnie z porozumieniem),
  2. Przy wniosku o suplement należy dołączyć dodatkowo 2 zdjęcia.

Koszt wydania kwalifikacji uwzględniony jest w tabeli opłat. 


Dokumenty proszę wysyłać na adres:
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Barcicka 42, 
01-839 Warszawa
z dopiskiem Kształcenie PZLA

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem faktury VAT proszę o przesłanie wszystkich potrzebnych danych (do FV) na ksztalcenie@pzla.pl wraz z potwierdzeniem przelewu oraz dopisanie w tytule przelewu FV. 
przykład: Licencja PZLA FV – Imię i Nazwisko


Last modified: Thursday, 13 July 2023, 1:03 PM