"Aktywna Szkoła" & Polski Związek Lekkiej Atletyki

12/04/24
Post picture

Trwa nabór wniosków do Programu Aktywna Szkoła – największego w historii programu sportu powszechnego, który ma szansę realnie wpłynąć na zajęcia prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych.

Program Aktywna Szkoła to wynagrodzenie dla osób, które będą prowadzić bezpłatne zajęcia sportowe w 2 wariantach:

a) Aktywna Weekend to minimum 6 godzin weekendowych zajęć na terenie szkoły pod okiem wykwalifikowanej kadry i trenerów. Łączny budżet na 1 miesiąc to 3000 zł brutto na wynagrodzenie oraz do 25 tys. złotych na sprzęt sportowy!
b) Aktywny Orlik  to nawet do 100 godzin różnorodnych zajęć sportowych w miesiącu
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Łączny budżet na 1 miesiąc to 6000 zł brutto na wynagrodzenie

Zgłoszenia prowadzących zajęcia odbywają się przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Szczegóły naboru w regulaminie na www.aktywnaszkola.pl

Kontakt:
kontakt@aktywnaszkola.pl
+48 537 255 791

AktywnaSzkola.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundacja Orły Sportu 

#bądźaktywnykażdegodnia
#aktywnaszkoła

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Back to news